10 Najbardziej toksycznych miejsc na ziemi miejsce drugie Cię zaskoczy

1697

9. Delta Nigru, Nigeria

Jedna z najważniejszych podmokłych dolin ekosystemu. Jest zamieszkiwana przez 31 milionów ludzi, którzy muszą się stykać z różnymi chorobami. Odpowiadają za to wielkie złoża ropy naftowej, która pozyskuje rząd Nigerii jak i inne światowe firmy. To miejsce jest opisywane jako miejscem cierpiącym przez rozpadający się system socjologii i infrastruktury, wysokiego bezrobocia, społecznego upośledzenia, brudu, nędzy  i konfliktów wewnętrznych. Ilości wydobywanej ropy naftowej szacuje się na około 600 miliardów dolarów. Ludzie zmuszeni są do picia, mycia się z zanieczyszczonej wody.

Advertisement

Advertisement
Advertisement